INFO

IMPRESSUM

HOME

ARCHIV

| 6. 10. 2018 – 26. 1. 2019 |
en détail
Auktionshaus Kabinett, Berlin || Izsoļu nams Kabinets Berlīnē


| 27. 6. – 12. 10. 2018 |
BITE!*
Botschaft der Republik Lettland, Berlin || Latvijas Republikas vēstniecība Berlīnē


| 13. 6. – 22. 8. 2018 |
NÄCHSTES BILD || NĀKAMĀ GLEZNA
Galerie im Georgshof, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg || Alfrēda Tepfera Fonda galerija Hamburgā


| 4. 11. 2016 |
Wirklichkeit der Bilder || Attēlu realitāte
Deutsche Botschaft Riga, Lettland || Vācijas vēstniecība Rīgā, Latvija


| 28. 3. – 2. 5. 2015 |
Heilig Blut || Svētasinis
Showroom Edizioni Periferia, Luzern, Schweiz || Edizioni Periferia izstāžu telpa, Lucerna, Šveice
| 18. 1. – 22. 2. 2015 |
DRAVĀ
Kunsthaus Essen || Esenes Mākslas nams


| 19. 1. – 30. 3. 2014 |
schwärmen || spietot/jūsmot
Stadtgalerie im Elbeforum Brunsbüttel || Brinsbiteles pilsētas galerija


| 9. 11. 2012 – 5. 1. 2013 |
Im Stock || Stropā
Galerie M + R Fricke, Berlin || Galerija M + R Frike, Berlīne


| 5. 2. 2012 – 22. 4. 2012 |
WERKE & WERKZEUGE || DARBI & DARBA RĪKI
Syker Vorwerk – Zentrum für zeitgenössische Kunst || Zīkes Mūsdienu mākslas centrs


| 12. 10. 2011 – 15. 1. 2012 |
APIARIUM
Pavillon des Gerhard Marcks Hauses, Bremen || Gerharda Marksa muzeja paviljons Brēmenē